Αγωνίσου με όλη σου τη δύναμη

Αγωνίσου με όλη σου τη δύναμη για να κερδίσεις τον παράδεισο. Μην ακούτε αυτούς που λένε ότι όλοι θα σωθούν. Αυτή είναι η παγίδα του σατανά για να ...

Struggle with all your power.

Struggle with all your power to gain Paradise. And do not listen to those who say that everyone will be saved. This is trap of Satan so that we won...

God seeks only one thing

Fixed on heaven

We must have our gaze fixed on heaven. Then nothing can shake us.Elder Amphilochios Makris

The Desert Fathers on lust

A brother asked one of the Fathers, What shall I do? My thoughts are always turned to lust without allowing me an hour’s respite, and my soul is to...

2nd Annual Fundraising Dinner in Ottawa

Archangel Michael of Mantamados

On the third Sunday after Pascha, we commemorate the Archangel Michael of Mantamados. In Greek "O Μανταμάδος"  refers to a miraculous icon of the A...

CHRIST IS RISEN! XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

To obtain the fear of God

A man obtains the fear of God if he has the remembrance of his unavoidable death and of the eternal torments that await sinners; If he tests himsel...

Dwell always in prayer

Let not one think, my fellow Christian, that only priests and monks need to pray without ceasing and not laymen No, no; every Christian without exc...

Η απλότητα της καρδιάς

Διηγήθηκε ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες τὴν ἀκόλουθη ἱστορία ποὺ ἄκουσε στὴν ἔρημο τῆς Θηβαϊδος. Συνέβηκε κάποτε καὶ πέρασε ἀπὸ τὴν ἔρημο ἕνας μεγάλ...

Ο «καλός αγων»

Πολύ χαίροµαι, όταν βλέπω ψυχές πού προσέχουν και αγωνίζονται µέσα στον κόσµο πού γέµισε από ταγκαλάκια {διαβολακια}. Ό Θεός, σάν καλός καί δίκαιος...