Άναρχος Θεός, Βυζαντινά Κάλαντα Χριστουγέννων

"Άναρχος Θεός", Βυζαντινά κάλαντα Χριστουγέννων τραγουδούν οι αδελφές της Μονης. 

https://youtu.be/CQ8WWQNkWsI