Πασχαλινός Χαιρετισμός 2023 από την Γερόντισσα Θέκλα

Περιπτυξόμεναι ὑμᾶς καί ἂδουσαι τόν πασχάλιον ὓμνον «Χριστός Ἀνέστη» εὐχόμεθα ὃπως τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως, ἡ χαρά καί ἡ ἀγαλλίασις πλημμυρίσουν τάς καρδίας ὃλων ὑμῶν.
Μέ ἃπειρη τήν ἐν Χριστῶ ἀγάπη

Ἐλάχιστες ἐν Χριστῷ
Γερόντισσα Θέκλα καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί