Πασχαλινός Χαιρετισμός 2023 από την Γερόντισσα Θέκλα

" έστη» εὐχόμεθα ὃπως τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως, ἡ χαρά καί ἡ ἀγαλλίασ ις πλημμυρίσουν τάς καρδίας ὃλων ὑμῶν.
Μέ ἃπειρη τήν ἐν Χριστῶ ἀγάπη

Ἐλάχιστες ἐν Χριστῷ
Γερόντισσα Θέκλα καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί