Άναρχος Θεός, Βυζαντινά Κάλαντα Χριστουγέννων

"Άναρχος Θεός", Βυζαντινά κάλαντα Χριστουγέννων τραγουδούν οι αδελ φές της Μονης.

https://youtu.be/CQ8WWQNkWsI