Η κακία που γίνεται δεκτή με το λογισμό

Η κακία που γίνεται δεκτή με το λογισμό, κάνει την καρδιά θυμώδη κα ι απειλητική, ενώ όταν πολεμηθεί με την προσευχή και την ελπίδα προ καλέι μετάνοια και συντριβή.

Αββάς Μάρκος