Δεκαπενταύγουστος 2021 - Μνημόνευση ονομάτων στις Παρακλήσεις της Π αναγίας μας

ιάσωσον, από κινδύνων, τους δούλους σου, Θεοτόκε, ότι πάντες μετά "

Στείλετε τα ονόματά σας ώστε να τα μνημονεύουμε στις Παρακλήσεις της Παναγίας μας.

Αδελφοί μου πεφιλημένοι και παιδιά πολυαγαπημένα του Σωτήρος Χρι στού και της Παναγίας Μητέρας Του, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

Με την χάρη Του, πέρασε ένας ακόμη χρόνος.

Μας φύλαξε από την λαίλαπα της πανδημίας. , ιορτάσουμε την Κοίμηση της Παναγίας μας, ενωμένοι, αγαπημένοι και π , σα δεν μας έδωσε επίσης.

Πάντοτε πρέπει να την ευχαριστούμε, διότι η ευχαριστία είναι ο τρό πος με τον οποίο ελκύουμε την χάρη, αλλά και να προσευχόμαστε να μας σκεπάζει και να μας προστατεύει.

Την πρώτη του Αυγούστου θα αρχίσουμε τις Παρακλήσεις της Παναγίας μας. Γι αυτό σας υπενθυμίζω όσοι θέλετε να στείλετε τα ονόματα των αγαπ ημένων σας ώστε να τα μνημονεύουμε καθημερινά σ'αυτή την τόσο ιδιαί τερη εποχή του Δεκαπενταύγουστου.

Εύχομαι ταπεινά, σε όλους, να είστε ψυχικά και σωματικά υγιείς και δυνατοί, έχοντας για Θώρακα τον Χριστό, για ασπίδα την Παναγία μας κ αι για δόρυ τον Τίμιο Σταυρό.

Έτσι θωρακισμένοι και με τον Θούριο Ύμνο της προσευχής στα χείλη ν α περάσουμε τα δύσκολα της παρούσης ζωής και να αξιωθούμε της Ουραν ίου Βασιλείας Αμήν.

,

Ελάχιστη εν Χριστώ

Γερ. Θέκλα

Στείλετε τα ονόματά σας ώστε να τα μνημονεύουμε στις Παρακλήσεις της Παναγίας μας.